Spoření nebo investování?

JAKÝ JE ROZDÍL MEZI SPOŘENÍM A INVESTOVÁNÍM?

Nejdůležitějším rozdílem mezi spořením a investováním je míra rizika ztráty, která je s těmito činnostmi spojena.

 

 

Spořením většinou rozumíme pravidelné odkládání menší částí příjmu a jeho ukládání na bankovní účet. Vkladové účty jsou vhodné pro případ, pokud byste prostředky, které na nich uložíte, chtěli brzy použít nebo si nejste jisti, kdy je budete potřebovat.

 

U spoření je riziko ztráty za normálních okolností nízké a vklady u bankovních institucí jsou navíc pojištěné. Je nejlepším způsobem, jak shromáždit finanční prostředky na nákup nákladnějších věcí nebo financování zvláštní události (zařízení domácnosti, exotické dovolené apod.), pokud nechcete nakupovat na dluh (s využitím spotřebního úvěru).

 

Lze spořit na kratší nebo delší termín (banky nabízejí různé formy spoření resp. spořících produktů). Své peníze můžete uložit na účet, na kterém jsou dostupné ihned (na viděnou), nebo „skoro ihned“ (např. s týdenní, dvoutýdenní, … výpovědní lhůtou) nebo je můžete vložit na některý z široké nabídky termínovaných účtů (s delší splatností, zpravidla až 4 roky). I to je odlišuje od investic, které v zásadě mají dlouhodobou povahu.

 

Proti investování však spoření poskytuje nižší výnos (úrok), který je navíc zatížen 15%-ní srážkovou daní. To je více vystavuje inflačnímu riziku. Měli byste proto porovnávat výši úroku z vkladu po odpočtu daně s očekávanou inflací a pokud by měla reálná hodnota vašeho vkladu klesnout (tj. pokud by očekávaná inflace na období uvažovaného vkladu měla být vyšší než úrok po odpočtu daně), měli byste zvážit investování svých prostředků na finančních trzích.

 

Tento článek byl vytvořen za použití zdrojů z  www.financnivzdelavani.cz.

 

 

FERAX