Historie peněz

HISTORIE PENĚZ:

Už na počátku civilizace lidé potřebovali směňovat různé zboží. Nejjednodušší bylo vyměňovat věci stejné hodnoty. Tento způsob byl ale nevýhodný, protože bylo potřeba najít někoho, kdo nabízel danou věc a zároveň byl ochoten přijmout protihodnotu. Časem byl tedy příchod peněz jako prostředku směny nutný. Nejprve byly používány jako peníze věci, které byly žádané a nebyl problém je vyměnit za jakékoliv zboží, například dobytek, sůl, kožešiny, později plátno. Slované používali plátěné šátečky, odtud máme nejspíš sloveso platit. Nejdůležitější roli v obchodě získaly časem kovy. Byly trvanlivé, tvárné a daly se dělit na menší části. Nejvíce se prosadilo zlato a stříbro. Jejich výskyt je poměrně vzácný, a proto mají velkou hodnotu.

 

Papírové peníze začali používat Číňané v 10. století. Kovové mince byly těžké a při vyšších částkách bylo jejich používání nepraktické. Lidé si proto mince uschovávali u obchodníků, kteří jim vydávali ručně psané potvrzení, že jsou peníze u nich uloženy. Později začal stát vydávat podobné stvrzenky v pevně stanovených hodnotách. V Evropě se bankovky objevily v 17. století ve Švédsku. Hodnota bankovek byla daná množstvím zlata, které bylo v bance uložené. Každá bankovka musela být na požádání vyplacena v kovu. Ve 20. století se od krytí bankovek zlatem upouštělo. Jako peníze už neslouží kov v bance uschovaný, ale samotné bankovky tištěné centrální bankou.

 

Peníze mají tyto funkce:

 • prostředek směny – platidlo,
 • míra hodnot,
 • uchovatelé hodnot.

Peníze vydává centrální (emisní) banka – v České republice plní tuto funkci Česká národní banka. Jako jediná banka v ČR vydává nové a stahuje poškozené, znehodnocené či neplatné bankovky a mince. Více na www.cnb.cz

Bankovky používané v ČR:

 • Anežka Česká – 50 Kč (již neplatná bankovka nahrazena mincí)
 • Karel IV. – 100 Kč
 • Jan Ámos Komenský – 200 Kč
 • Božena Němcová – 500 Kč
 • František Palacký – 1000 Kč
 •  Ema Destinnová – 2000 Kč
 • T.G.M. – 5000 Kč

 

Ochranné prvky na českých bankovkách:

 1. Lokální stupňovitý vodoznak
 2. Ochranný okénkový proužek s mikrotextem
 3. Ochranná vlákna
 4. Soutisková značka v podobě písmen „ČR“, část viditelná na líci, v průhledu viditelná celá
 5. Skrytý obrazec „5000“
 6. Opticky proměnlivá barva
 7. Iridiscentní pruh – dvoubarevný, při sklopení zlatý a fialový nádech, vzorovaný s opakujícími se čtveřicemi lipových listů a s negativními čísly 5000
 8. Mikrotext

 

Ne všechny tyto ochranné prvky najdeme na všech bankovkách, např. prvky č. 6, 7 nenajdeme na bankovkách v hodnotě 100, 200 Kč.

 

Tento článek byl vytvořen za použití zdrojů z  www.financnivzdelavani.cz.

 

FERAX