Investiční akademie – Kolektivní investování

KOLEKTIVNÍ INVESTOVÁNÍ

 

Kolektivní investování vám nabízí možnost investovat své úspory snadněji, s poněkud menším rizikem, při zachování naděje na vyšší zhodnocení oproti pouhému uložení peněz na spořící účet u banky. Jeho nejrozšířenější a nejpopulárnější formou jsou různé typy investičních fondů. V zahraničí především v anglosaských zemích je kolektivní investování velmi rozšířené. Vznik řady domácích podílových fondů a vstup fondů zahraničních na domácí trh vedl ke vzniku široké škály investičních nástrojů tohoto typu a k růstu jejich popularity i v tuzemsku.

 

 

Podstata kolektivního investování spočívá ve shromažďování peněžních prostředků od jednotlivých „drobných“ investorů. Investor nákupem podílových listů nebo akcií investičního fondu svěří své finanční prostředky fondu a o jejich investování se za něj stará odborník – správce fondu.

 

VÝHODAMI KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ JSOU ZEJMÉNA:
 • profesionalita při správě vámi investovaných prostředků
 • širší možnost diverzifikace
 • nižší náklady investování
 • menší administrativní a časová náročnost pro investora
 • velký výběr fondů

 

 

Profesionální správce pečuje o tyto investice daleko intenzivněji, něž je většinou schopen drobný individuální investor, disponuje nesrovnatelně větším objemem prostředků než individuální investor a může je v rámci své investiční činnosti umístit do nejrůznějších aktiv a omezit riziko plynoucí z případného negativního vývoje hodnoty konkrétního aktiva, v rozměru pro individuálního investora zpravidla nedosažitelném. Investování ve velkém zároveň snižuje náklady investování. Investor sám se nemusí zabývat těmito činnostmi, ale současně má možnost průběžně sledovat úspěšnost fondu, která se odráží ve vývoji hodnoty – kurzů nakoupených investičních nástrojů, které jsou pravidelně publikovány na webových stránkách příslušného fondu.

 

U některých typů fondů (otevřené podílové fondy a akciové společnosti s proměnným základním kapitálem) může tyto nástroje (podílové listy či akcie podfondů) odprodat v zásadě okamžitě a přeměnit tak svou investici na hotové peníze (jejich likvidita – schopnost přeměny určitého aktiva do jiné podoby – je vysoká).

EXISTUJÍ DVĚ ZÁKLADNÍ FORMY FONDŮ KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ:
 • podílové fondy
 • akciové společnosti s proměnným základním kapitálem

 

I kolektivní investování je spojeno s řadou rizik, které se podle jednotlivých typů fondů a jejich zaměření velmi výrazně liší. I v tomto případě by si investor měl uvědomit, že je to právě on, kdo ponese konečné riziko z případné ztráty z investice. Proto by měl výběru fondu věnovat náležitou pozornost a měl by se pečlivě seznámit s tzv. statutem fondu, což je dokument, který obsahuje informace o investičním zaměření fondu, o možných rizicích spojených s investováním v daném fondu, o výši a způsobu stanovení poplatků a mnohé další informace důležité pro přijetí investičního rozhodnutí, nebo s tzv. sdělením klíčových informací, což je dokument, který obsahuje charakteristiky fondu nezbytné pro pochopení povahy a rizik investice ve velmi stručné podobě

 

 

Zároveň je dobré si uvědomit, že tyto finanční produkty jsou investorům aktivně nabízeny při použití obvyklých marketingových technik. Minulý vývoj hodnoty finančního instrumentu, do kterého uvažujete investovat, je sice důležitým průkazem schopnosti správce fondu svěřené prostředky zhodnotit, ale ani v minulosti dosažený úspěch (který pochopitelně žádný správce fondu neopomene zdůraznit) v žádném případě nezaručí, že se i do budoucna bude situace vyvíjet stejně dobře a v minulosti dosažené úspěchy se budou opakovat i v následujících obdobích.

 

 

Kromě fondů kolektivního investování lze nalézt mezi investičními fondy kromě fondů kolektivního investování i tzv. fondy kvalifikovaných investorů, které jsou však určeny pro profesionální investory a nastavena je minimální investice ve výši 125 tisíc EUR.

 

Tento článek vznikl s použitím zdrojů z www.financnivzdelavani.cz

 

 

FERAX

Recent Comments

Ivan Novotný 7 roky ago

Děkuji za poutavé shrnutí. Budu se těšit na další témata…

  Redakce FERAX 7 roky ago

  Děkujeme za reakci. Právě jsme vyvěsili nový článek o individuálním obchodování, neboli self-tradingu.