Investiční akademie – Individuální investování

INDIVIDUÁLNÍ INVESTOVÁNÍ Individuální investování představuje činnost, při níž si investor sám určuje, s jakým aktivem, za jakou cenu a kdy bude daná investiční transakce (nákup či prodej daného aktiva) uskutečněna. Nic na tom nemění skutečnost, že malý investor nemá mnohdy možnost nakupovat nebo prodávat dané investiční aktivum přímo (nejčastěji se jedná o omezení ze strany organizátora trhu) a musí činnost realizovat prostřednictvím osob (obchodníků) oprávněných k takovému obchodování. I v tomto případě […]

Pokračovat ve čtení

Investiční akademie – Kolektivní investování

KOLEKTIVNÍ INVESTOVÁNÍ   Kolektivní investování vám nabízí možnost investovat své úspory snadněji, s poněkud menším rizikem, při zachování naděje na vyšší zhodnocení oproti pouhému uložení peněz na spořící účet u banky. Jeho nejrozšířenější a nejpopulárnější formou jsou různé typy investičních fondů. V zahraničí především v anglosaských zemích je kolektivní investování velmi rozšířené. Vznik řady domácích podílových fondů a vstup fondů zahraničních na domácí trh vedl […]

Pokračovat ve čtení

Investiční akademie – AKCIE

AKCIE   Nákupem akcie se stáváte spolumajitelem společnosti a získáváte z toho vyplývající práva (právo na podíl ze zisku tj. dividendu, ale i další práva – např. hlasovací, které však drobný investor, s ohledem na zanedbatelný hlasovací podíl, příliš nevyužije). Zřídka je nakoupíte přímo od společnosti v době, kdy začíná vyvíjet činnost, většinou je můžete koupit až po té, co jsou uvedeny na regulovaný trh.   Cílem nákupu akcií je podílet se na očekávaném […]

Pokračovat ve čtení

Investiční akademie – DLUHOPISY

DLUHOPISY Dluhopisy představují půjčky firmám, vládám, městům nebo regionálním celkům. Existuje řada různých typů a pojmenování dluhopisů (pokladniční poukázky, hypoteční zástavní listy, …), mnohé z nich mají jen cizojazyčné pojmenování. Od úvěrů se liší tím, že mají (zákonnou) podobu cenného papíru.   Dluhopisem se jejich emitenti (dlužníci) zavazují investorům ve stanoveném termínu (doba splatnosti dluhopisu) splatit stanovenou peněžitou částku, která vyjadřuje […]

Pokračovat ve čtení