Zajímavosti ze zákulisí

Naše současná spotřeba kancelářského papíru činí zhruba 21 600 stran ročně. To odpovídá cca 108 kg papíru A4.

Poradce, který vyrazí na obchodní cestu z Brna do Prahy a zpět ujede 408 km.

Za jedinou takovou cestu se tedy emituje do ovzduší cca 67 kg plynů CO2 a další plyny (CO, Nox).

Jen na kroměříšské pobočce v průběhu jednoho roku vypijeme cca 600 káv a spotřebujeme tak 4,8 kg zrnkové kávy.

Za tuto vzdálenost průměrně spotřebuje auto našeho poradce 28,98 litrů pohonných hmot.

Takové množství CO2 bude zpracovávat v přírodě běžný evropský strom celý rok (fotosyntézou).

Počítali jsme to zcela přesně a tato roční spotřeba odpovídá 37 440 zrníčkům kávy. Samozřejmě toto číslo závisí od kvality kávy 😀

Typický automobil, který splňuje emisní normu EURO 5, vypustí průměrně 168 g oxidu uhličitého (CO2) na 1 ujetý kilometr (km).

Při ročním nájezdu 30 000 km vypustí každý poradce 5,04 tun CO2, nebo 5040 kg CO2.

Naší společnosti velmi záleží na životním prostředí kolem nás a nejsme lhostejní k tomu, jakým způsobem svojí činností zatěžujeme naše okolí.

Proto podporujeme různé zelené projekty, díky kterým můžeme vymazat svoji uhlíkovou stopu.

Díky přímým investicím nás, našich spolupracovníků a jejich blízkých již bylo vysázeno více jak 6100 stromů z kategorie klimatických rostlin.

Tyto zelené plochy mají rozměry cca 15 hektarů a každý rok na sebe naváží v průměru 1 665 tun CO2.

I nadále jsme připraveni podporovat naši přírodu, takže až pojedeme za Vámi, můžete být o něco klidnější 😉