Investiční akademie – AKCIE

AKCIE

 

Nákupem akcie se stáváte spolumajitelem společnosti a získáváte z toho vyplývající práva (právo na podíl ze zisku tj. dividendu, ale i další práva – např. hlasovací, které však drobný investor, s ohledem na zanedbatelný hlasovací podíl, příliš nevyužije). Zřídka je nakoupíte přímo od společnosti v době, kdy začíná vyvíjet činnost, většinou je můžete koupit až po té, co jsou uvedeny na regulovaný trh.

 

Cílem nákupu akcií je podílet se na očekávaném zvýšení hodnoty společnosti a růstu cen jejich akcií. Váš výnos bude tedy tvořen hlavně rozdílem mezi cenou akcí při nákupu a prodeji a velikost tohoto výnosu závisí na ziskovosti a růstu dané společnosti. Jednou ročně můžete obdržet dividendu, pokud ji společnost vyplácí. Dividenda však není zaručený příjem, její výplata závisí na rozhodnutí – hlasování akcionářů. Většinou ji vyplácejí zavedené společnosti. Začínající společnosti a společnosti v rozvoji většinou dividendy nevyplácejí, nebo jen občas a většinou nízké.

 

 

Hlavní faktor, který určuje cenu dané akcie, je vnímání její současné tržní hodnoty, ve vztahu k její vnitřní hodnotě (která se odvozuje z výkonnosti dané společnosti v oboru její působnosti) a ve vztahu k jiným firmám na trhu. Na cenu akcií má silný vliv i názor investorů na to, jak se společnost bude vyvíjet do budoucna, který se často opírá o předpověď dalšího vývoje ekonomiky a podmínek, ve kterých bude společnost působit. Zdá se proto, že akciové trhy kolísají podle toho, jak se vyvíjejí ekonomické podmínky.

 

Hlavním rizikem investic do akcií jsou výkyvy jejich cen tzv.volatilita. Akcie jsou třídou investičních aktiv s vůbec největší volatilitou. Cena akcií na trhu kolísá – určitou dobu může růst a poté také klesat a tento cyklus se může opakovat často a v různých intervalech. Dochází-li k poklesu a vy akcii přesto prodáte, utrpíte ztrátu. 

 

 

S dobou trvání investice se však riziko ztráty snižuje. To vyplývá z toho, že cena akcií na trzích v průběhu času roste (historická data to potvrzují) přes výkyvy, někdy i velmi dramatické. Doba investice do akcií by proto měla být co nejdelší, minimálně 7, nejlépe však více než 10 let. Pokud tedy jste připraveni snášet v krátkém období „papírové“, tj. účetní, ztráty a máte dost pevné nervy ponechat své peníze v investici, o které se může nějakou dobu zdát, že ztrácí hodnotu, odměnou vám může být daleko vyšší výnos, který je ve vzdálené budoucnosti poměrně jistý (za předpokladu, že ekonomika, kde společnost působí, poroste i v budoucnosti).

 

 

To ovšem platí jen pokud se nebudete vystavovat zbytečným rizikům a současně podnikáte kroky, kterými riziko svých investic omezujete (diverzifikujete) . Pokud ale své peníze vložíte do akcií jediné společnosti, může se lehce stát, že taková společnost zbankrotuje a vy o své peníze přijdete.

 

Akcie lze nakupovat a prodávat hlavně prostřednictvím obchodníků s cennými papíry, kteří tyto obchody provedou na základě vašich pokynů a na váš účet. V RM-S lze obchodovat přímo s využitím internetu a prostřednictvím platforem, které někteří obchodníci vybudovali pro své klienty. Většinou se stačí zaregistrovat, což je zpravidla zdarma.

 

 

Jiní obchodníci nabízejí investorům podobné platformy jako vyspělejší formu komunikace, která poskytuje i lepší podmínky a komfort při investování jak na tuzemské burze, tak na burzách v zahraničí.

 

Tento článek vznikl za použití zdrojů z www.financnivzdelavani.cz

 

 

FERAX