Investiční akademie – Individuální investování

INDIVIDUÁLNÍ INVESTOVÁNÍ Individuální investování představuje činnost, při níž si investor sám určuje, s jakým aktivem, za jakou cenu a kdy bude daná investiční transakce (nákup či prodej daného aktiva) uskutečněna. Nic na tom nemění skutečnost, že malý investor nemá mnohdy možnost nakupovat nebo prodávat dané investiční aktivum přímo (nejčastěji se jedná o omezení ze strany organizátora trhu) a musí činnost realizovat prostřednictvím osob (obchodníků) oprávněných k takovému obchodování. I v tomto případě […]

Pokračovat ve čtení

Investiční akademie – Kolektivní investování

KOLEKTIVNÍ INVESTOVÁNÍ   Kolektivní investování vám nabízí možnost investovat své úspory snadněji, s poněkud menším rizikem, při zachování naděje na vyšší zhodnocení oproti pouhému uložení peněz na spořící účet u banky. Jeho nejrozšířenější a nejpopulárnější formou jsou různé typy investičních fondů. V zahraničí především v anglosaských zemích je kolektivní investování velmi rozšířené. Vznik řady domácích podílových fondů a vstup fondů zahraničních na domácí trh vedl […]

Pokračovat ve čtení

Investiční akademie – AKCIE

AKCIE   Nákupem akcie se stáváte spolumajitelem společnosti a získáváte z toho vyplývající práva (právo na podíl ze zisku tj. dividendu, ale i další práva – např. hlasovací, které však drobný investor, s ohledem na zanedbatelný hlasovací podíl, příliš nevyužije). Zřídka je nakoupíte přímo od společnosti v době, kdy začíná vyvíjet činnost, většinou je můžete koupit až po té, co jsou uvedeny na regulovaný trh.   Cílem nákupu akcií je podílet se na očekávaném […]

Pokračovat ve čtení

Investiční akademie – DLUHOPISY

DLUHOPISY Dluhopisy představují půjčky firmám, vládám, městům nebo regionálním celkům. Existuje řada různých typů a pojmenování dluhopisů (pokladniční poukázky, hypoteční zástavní listy, …), mnohé z nich mají jen cizojazyčné pojmenování. Od úvěrů se liší tím, že mají (zákonnou) podobu cenného papíru.   Dluhopisem se jejich emitenti (dlužníci) zavazují investorům ve stanoveném termínu (doba splatnosti dluhopisu) splatit stanovenou peněžitou částku, která vyjadřuje […]

Pokračovat ve čtení

Spoření nebo investování?

JAKÝ JE ROZDÍL MEZI SPOŘENÍM A INVESTOVÁNÍM? Nejdůležitějším rozdílem mezi spořením a investováním je míra rizika ztráty, která je s těmito činnostmi spojena.     Spořením většinou rozumíme pravidelné odkládání menší částí příjmu a jeho ukládání na bankovní účet. Vkladové účty jsou vhodné pro případ, pokud byste prostředky, které na nich uložíte, chtěli brzy použít nebo si nejste jisti, kdy je budete potřebovat.   U spoření […]

Pokračovat ve čtení

Dluhopisy ARS – nová spolupráce

K tomuto článku mají přístup pouze spolupracující poradci. Děkujeme za pochopení.
Pokračovat ve čtení

Historie peněz

HISTORIE PENĚZ: Už na počátku civilizace lidé potřebovali směňovat různé zboží. Nejjednodušší bylo vyměňovat věci stejné hodnoty. Tento způsob byl ale nevýhodný, protože bylo potřeba najít někoho, kdo nabízel danou věc a zároveň byl ochoten přijmout protihodnotu. Časem byl tedy příchod peněz jako prostředku směny nutný. Nejprve byly používány jako peníze věci, které byly žádané […]

Pokračovat ve čtení