Úvodní slovo

Přeji Vám krásny den,

Dovolte, abych se představil. Jmenuji se Ivo Klásek a vítám Vás na webu naší společnosti Ferax Consulta, a.s.  Jsem velmi hrdý na to, že mohu říct, že jsem zakladatelem a majoritním akcionářem společnosti.  Cesta k tomuto výsledku, nebyla krátká ani jednoduchá. Musel jsem si prožít spoustu zkušeností a projít několik cest, abych zjistil, kudy cesta vede a kudy ne. Podnikám od roku 2007 a mohl jsem tedy již 10 let mít vlastní společnost. Proč tedy až nyní, v listopadu roku 2016?

Jsem plně přesvědčen, že každý den za uplynulých víc než 10 let, který jsem strávil každodenní prací finančního poradce, kontaktem se stovkami a stovkami klientů, desítkami spolupracovníků, poradců, všemi odpřednášenými poradami, školeními a přednáškami, jsem nabíral zkušenosti, tolik potřebné k založení a vedení úspěšné společnosti. Mé podnikání nebylo vždy protkané samými úspěchy. Tak jako v běžném životě, i v podnikání jste jednou nahoře a jednou dole. Proto až nyní. Musel jsem si po vystudování vysoké školy projít ještě další stupeň vzdělání, a sice školu života. Praxe, zkušenosti a znalosti, to je to nejcennější, co dnes v podnikání mám. Každá těžká chvíle, každý neúspěch, ale taky vše dobré, dnes vnímám jako základ a podhoubí pro náš společný úspěch ve společnosti FERAX.

Ti co mě znají, vědí, že když něco dělám, tak to dělám na 100% a vždy v souladu s mými zásadami a životními hodnotami. A to až nekompromisně, často na podvědomé úrovni. A mé životní zásady jsou jednoduché a jasné – chci prožít život naplno. Prožít svobodný život, naplněný svými sny. Říkám tomu hojnost života a patří tam mnoho aspektů – moje rodina, zdraví, finanční a materiální zajištění, záliby, koníčky, přátelé, krásné zážitky, souznění s přírodou a také svoboda nejen finanční ale i časová, také je pro mne velmi důležitá pomoc druhým. Nebýt jen sobecky zaměřen na své já.

Věřím ve vyšší řád věcí, vše se děje z určitého důvodu. Věřím, že každý má šanci změnit svůj život k lepšímu. Ne, nejsem žádný sluníčkář či dítě štěstěny, které mělo vše na zlatém podnose. Většinu věcí, o kterých mluvím či píšu, sám prožívám, nebo jsem prožíval v minulosti. Přestože jsem nebyl nikdy zaměstnán, od 15 – ti let jsem chodil po brigádách, abych si mohl koupit něco, po čem jsem toužil. Prošel jsem toho spousty – dělal jsem pomocníka na stavbách, na demolicích, u silničářů, v pekárně pekl rohlíky, jako skladník jsem vyskladňoval kontejnery či při studiu informačních technologií programoval webové aplikace. Jako pomocný pekař jsem dělal za 36,- Kč na hodinu. Po úspěšném dokončení 4. ročníku vysoké školy, zahájení 5. ročníku jsem měl jednoznačně zaděláno na dokončení inženýrského programu, nalezení teplého místečka v zaměstnání za počítačem a měl se ze mě stát typický IT (ajťák). Dnes bych asi měl o polovinu míň vlasů a mnohem větší dioptrie. V té době (ano dílem štěstěny či osudu) se ve mně probudila touha po poznání z jiného oboru – oboru financí. Vždy jsem nějak cítil, jak jsou finance a peníze důležité v našich životech. Nikdy jsem proto nechápal, proč o nich lidé tak málo mluví a tak málo vědí. Proč jsme se nikdy o nich neučili ve škole? Dnes už to vím, pravda je v tomto ohledu velmi překvapivá a nepohodlná. Ač by mě to zprvu nikdy nenapadlo, bylo mi čím dál více jasné, že obor financí a zejména těch rodinných bude nejlépe souznít a naplňovat moje životní poslání.

Dnes již nepracuji za 36,- Kč na hodinu, vlastně mohu říci, že jsem dosáhl jistého pocitu osvobození od potřeby vydělávat konkrétní finanční částky na konkrétní složenky. Paradoxně mi k tomuto pocitu nepomohl nějaký extrémní výdělek, ba právě úspěch v podobě dokončení procesu založení naší společnosti. Minimálně půl roku jsme totiž nevydělali ani korunu a pouze investovali do uvedení společnosti v život, a navíc v takovém rozsahu, v jakém se nachází dnes. A s pocitem hlubokého zadostiučinění a hrdostí Vám dnes, právě když čtete tyto řádky, můžeme představit naši společnost, kvalitu a šířku naších služeb, obchodních partnerů a filozofie práce nás a naších poradců.

Moc se těším nato, co vše ještě zažijeme při zdokonalování a rozšiřování našich dovedností. Jsme otevřeni novým věcem, zároveň známe hodnotu naší práce. Buďte tu jako doma, čtěte, pátrejte, ptejte se, komunikujte a pokud budete chtít, rádi Vás pomůžeme nasměrovat ke splnění Vašich snů, přání a cílů. TO je totiž naše největší odměna – vidět, pomoci a být u toho, když si naši klienti plní své životní sny. Pojďte se přidat mezi ně a vítejte v klubu úspěšných 🙂

S úctou a přátelským pozdravem

Bc. Ivo Klásek