Zajištění životních rizik

Kvalitní zajištění poskytuje možnost splnit si své životní sny a cíle i v případech, kdy to zdraví neumožňuje. Na základě konkrétních požadavků, podrobné analýzy rozpočtu a úvěrového zatížení rodiny, nastavíme NA MÍRU pojistné produkty tak, aby maximálně odpovídaly tomuto záměru. Hledáme úsporu tam, kde to nemá vliv na kvalitu a šířku pojistné ochrany.

Obecně je dobré nastavovat své pojistné produkty podle příjmů, výdajů domácnosti. Zajistit se můžete proti krátkodobým (týdny až měsíce) výpadkům příjmů pomocí:

  • Denní dávky při úrazech
  • Denní dávky při pracovní neschopnosti
  • Denní dávky při pobytu v nemocnici
  • Pojištění invalidity I. stupně
  • Pojištění závažných onemocnění

Dále je důležité být zajištěný pro dlouhodobým výpadkům příjmů:

  • Trvalé následky úrazu
  • Pojištění invalidity II. a III. Stupně
  • Pojištění pro případ smrti