Komplexní služby finančního poradenství

Největší přidaná hodnota je dlouholetá spolupráce s klientem založená na vzájemné důvěře. Klienti důvěřují nám, že vždy radíme a provádíme taková řešení, která jsou nejvhodnější pro daný požadavek. My – naši poradci zase důvěřují svým klientům, že se budou schválenými radami řídit a že tento profesionální přístup ocení. Aby to takto mohlo fungovat, potřebujeme se s klienty vzájemně poznat. Proto jsme k nim maximálně otevření, upřímní a přístupni každé diskuzi a otázce. A stejný přístup vyžadujeme na oplátku od svých klientů i my. Toto je základní stavební kámen naší úspěšné spolupráce.

Nad tento základní pilíř jsme naše poradenství doplnili širokou škálou kvalitních a různorodých obchodních partnerů – finančních institucí. Jejich souhrn si můžete prohlídnout v sekci Naši partneři. Navíc od nich vybíráme jen ty nejvydařenější a nejefektivnější finanční produkty a nástroje. Představte si, že můžete mít na jediném telefonním čísle svého poradce zpřístupněn veškerý svět financí – banky, stavební spořitelny, pojišťovny, penzijní společnosti, investiční správce a fondy, investiční skupiny, obchodníky s cennými papíry, komoditami (zlato, stříbro, ropa, průmyslové dřevo) a další. Každá z těchto institucí má svojí pracovní dobu, pro Vás je však otevřeno kdykoliv. Záleží jen na domluvě s Vašim poradcem společnosti Ferax Consulta, a.s. Potřebujete se potkávat v sedm večer, až uložíte Vaše dítka ke spánku? Nebo naopak dopoledne před nástupem do práce na Vaši pracovní směnu? Pro nás to není problém, umíme se přizpůsobit. Nakonec, pokud s námi již nějakou dobu spolupracujete, tak to můžete potvrdit sami 😉

Jednotlivé oblasti rodinných financí, které nejčastěji zpracováváme lze rozdělit takto: