Mgr. Tereza Haraštová

Tereza Haraštová je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, studium ukončila v roce 2011. Následně působila jako advokátní koncipientka. V roce 2015 složila advokátní zkoušku a byla zapsána do seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou. Tereza Haraštová se specializuje na občanské a trestní právo, dále na právo bytových družstev a na vymáhání pohledávek. Zabývá se také problematikou insolvenčního řízení a konkurzů, přestupkového řízení a rodinného práva.

Ve společnosti Ferax Consulta, a.s. působí jako prioritní advokátka pro potřeby naší společnosti a také zajišťuje veškerý servis při poskytování právních služeb i našim klientům. V případě potřeby se k naší spokojenosti můžeme opřít i o další kolegy advokáty a koncipienty z advokátní kanceláře, kde Tereza působí.